søndag 19. desember 2021

Krigstid?

Etter at jeg ble koronasyk, har jeg blitt kontaktet av en del mennesker.  Noen har fått påvist korona og ønsket informasjon om hva de har i vente.  

Noen var vaksinerte som ville vite om jeg syns de hadde gjort riktig valg.  De var selv tvilende og usikre, men følte seg presset av omgivelsene.  Noen hadde underliggende sykdommer og var redde for å bli syke.  Felles for dem var at de har begrenset tillit til vaksinen, men har latt seg vaksinere likevel.  Ikke at jeg er noen autoritet på området, og således rett person å henvende seg til.  Men jeg har nå svart dem så godt jeg kan.

Noen har fått vaksine, men hatt så store bivirkninger at de absolutt ikke vil ha flere doser.  

Så var det de som er uvaksinerte, men ikke tør å si det til andre fordi de opplever at uvaksinerte blir hetset og trakassert av omgivelsene.  Sånn har det blitt;  mange tør ikke være ærlige på de valgene de tar selv om det er fullstendig legitime og lovlige valg som de er fullt berettiget til å ta uavhengig av hva andre måtte mene.  

Vi har fått en kasteløs minoritet i dette landet som en del mennesker mener det kan herse med etter eget forgodtbefinnende, godt hjulpet av media som hauser opp alt som kan øke salgstallene.

Ansvarlig og vaksinert av Vitaly Berg  viser med all tydelighet hvordan det har blitt.  Her hevdes det at sykehusene er fulle av uvaksinerte, og det fremstilles som at det er de uvaksinerte som er årsaken til at helsetjenestene er i ferd med å knele.    Videre påstår Berg at den økte smittefaren nå skyldes de uvaksinerte. 

Men blant de som ble smittet med omikron - som er årsaken til de innstrammingene vi har nå - på et mye omtalt julebord var såvidt jeg har kunnet lese meg til 98% fullvaksinerte.  Og sykehusene er ikke fulle av uvaksinerte slik Berg påstår.  Iflg. Helsedirektoratet   er det pr. 18.desember 2021 innlagt totalt 383 med korona på norske sykehus.  Av disse var 118 innlagt på intensivavdeling.  

Helsetjenestene i Norge har vært kuttet og bygget ned i en årrekke - og det så kraftig at sykehusene ikke makter omkring 1000 ekstra pasienter.  At det i tillegg har vært varslet om manglende kapasitet i årevis før koronaen meldte sin ankomst, er en sannhet Berg forbigår i stillhet.  I stedet brukes den manglende kapasiteten som legitimering av hersketeknikker, løgner og trakassering av en liten gruppe mennesker.  

Skal Berg være med i diskusjonen og forvente å bli tatt på alvor, bør han i det minste holde seg til sannheten.

Ansvarlig og uvaksinert av Beate Langfeldt  beskriver hvordan hun opplever det å leve som frivillig uvaksinert mot korona.  Og hvordan hun opplever behandlingen fra omgivelsene på grunn av det valget hun har tatt.  

For egen del må jeg si at jeg oftere enn jeg liker å tenke på har hørt kommentarer av typen: "jeg er vaksinert så jeg trenger ikke ta hensyn" fra de nå-for-tiden rett-tenkende som har latt seg vaksinere.  Så turer de fram med livet som om korona ikke eksisterer, det skal klemmes og hender skal trykkes, og meteren er en levning fra fortiden.  Jeg har selv opplevd å bli tvangsklemt av et menneske som ikke brydde seg om at jeg gav tydelig beskjed om at det skal være avstand og at jeg ikke ønsket fysisk kontakt.

Mens de som er uvaksinerte - av de jeg kjenner i alle fall - er svært bevisst på at de ikke er vaksinerte.  De bruker munnbind, vasker hender, unngår fysisk kontakt og holder seg mer hjemme enn før.  Og drar på butikken kun når de må - og da helst på tidspunkt de regner med at det er lite kunder der.  De fleste uvaksinerte er også innforstått med at de kan få begrensninger i bevegelsesfriheten - som f.eks. koroanapass for å ha tilgang til en del sosiale eventer/reiser.  

Så hvem er mest egoistiske og hensynsløse i dette samfunnet?  

Og den dagen koronaen er borte, eller vi har funnet en måte å leve med den på; forventer de som i dag kaller meg for hensynsløs, kunnskapsløs, egoistisk, usolidarisk og en del andre like sjarmerende karakteristikker, at jeg da skal gå videre som om ingenting har hendt?  Forventer de at jeg skal akseptere den måten jeg blir behandlet på nå uten at det får konsekvenser for framtidig vennskap/bekjentskap?  Jeg har allerede fjernet noen fra vennelisten på FB på grunn av respektløs omtale av folk som har tatt et valg som er fullstendig legitimt pr. i dag.  

De som velger å ikke vaksinere seg, har mange grunner til det.  Og så lenge det er grunn nok for den det gjelder, ja så er det grunn god nok!  Uavhengig av hva Berg og dennes like måtte mene.


Ingen kommentarer: